Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

Impresszum

 
Az Adami Stefano Kft.-nek egyben saját márkája is az "Adami Stefano" EU védelem alatt álló márka.
Saját termékneve is ismert értékesítési piacain. Ennek fantazáineve "stylebox".
Ezen márká(k)kal, termék(ek)kel, logó(k)kal és egyéb fizikai és szellemi termékekkel kapcsolatos bármilyen üzleti, vagy szellemi tevékenység csakis az Adami Stefano Kft. beleegyezésésével végezhető (lásd részletesebben: ÁSZF 15. bekezdés).
Amennyiben szeretné saját üzleti tevékenységének előnyére fordítani termékeink népszerűségét, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.
 
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Adami Stefano Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=875b4e742a114baba00a9c58a278ed36&p=fooldal Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.
 
A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 3. § 1. pontja szerinti dohánytermékek csomagolására alkalmas, egyedileg gyártott termékeket (Áru, Termék) Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.
 
Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.
 
Az Adami Stefano Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált viszonteladó partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
Név: Adami Stefano Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2030 Érd, Nefelejcs utca 7. A. ép.
Cégjegyzékszám: 13-09-159194
Adószám: 24119731-2-13
Telefonos elérhetőség: +36 30 335 1671
Elektronikus elérhetőség: info@adamistefano.com
Bankszámlaszám: HUF: 11742355-21450572 OTP Bank.
  EUR: HU78 10102093-18923200-01003300
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 
 
2. ELÉRHETŐSÉGEK
 
Cím: 1112 Budapest, Kánai út 3/a. 39. üzlet
Tel:
+36 30 335 1671
 E-mail:
 info@adamistefano.com
 
3. SZÁLLÍTÓCÉG ADATAI
 
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44
Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-reklamacio
Kárügyintézés: Munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00-17.00
Elektronikus elérhetőség: qualitygroup@gls-hungary.com
Telefonos elérhetőség: (+36 29) 88 66 50
 
 
4. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
4.1. A Szolgáltató által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
4.2. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a gyártási és értékesítési tevékenységéhez rendelkezik minden szükséges hatósági működési engedéllyel, feltétellel.
 
4.3. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintással mint megerősítéssel jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt létrejöttét követő legalább 1 (egy) évig őrzi.
 
 
5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 
5.1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetőséget biztosítanak az Ügyfelek számára, hogy a Szolgáltató által – a Honlapon elérhetővé tett – forgalmazott termékeket megvegyék.
 
 
6. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 
6.1. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény (CISG, Bécsi Egyezmény) 30. cikkére tekintettel a Szolgáltató kötelezettsége az ÁSZF és az Egyezmény előírásainak megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és - szükség szerint - az árura vonatkozó minden okmányt átadni.
 
6.2. Az áru szolgáltatása szállítással. – Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez való továbbítás céljából az első fuvarozónak átadni. A fuvarozásról Szolgáltató köteles gondoskodni; minden olyan szerződést meg kell kötnie, ami ahhoz szükséges, hogy az árut, a körülményeknek megfelelő fuvareszközzel és az ilyen fuvarozásnál szokásos feltételek szerint, a meghatározott helyre szállítsák. Szolgáltató azon a napon köteles szolgáltatni az árut Ügyfél részére, amikor szerződés határnapot állapít meg vagy a szerződés alapján a határnap megállapítható. A határidőn belül Szolgáltató bármely időpontban szolgáltathatja az árut, kivéve, ha a körülményekből az következik, hogy az időpontot Ügyfél választhatja meg. Ezektől eltérő esetben az áru a szerződés megkötését követő ésszerű időn belül is szolgáltatható.
 
6.3. Az áru szolgáltatása személyes átvétel esetén. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni, a Szolgáltató a következő címen és időpontokban köteles azt az Ügyfél rendelkezésére bocsátani: 1112 Budapest, Kánai u. 7., hétfő-péntek 10-16 óra között. Felek a személyes átvétel előtt kötelesek előzetesen egyeztetni egymással. Az áru személyes átvétele esetén az ellenérték megfizetésére készpénzben, illetve előre utalással van lehetőség.
 
6.4. Szolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.
 
 
7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 
7.1. A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.
 
7.2. A megrendelt árut a Szolgáltató 2-3 munkanapon belül kiszállítja. A szállítás saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó vagy fuvarozó cég (továbbiakban: fuvarozó) igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
 
7.3. A Honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
7.4. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítást megelőző előreutalással történő fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van későbbi időpontban (akár a szállítást követő) átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes magyar jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt mértékével megegyező késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.
 
7.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.
 
7.6. Az Ügyfél köteles a rá vonatkozó határidőn belül rendelésének ellenértékét megfizetni (rendszerint átutalással az e célra megjelölt bankszámlánkra). A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 
7.7. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.
 
 
8. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI
 
8.1. Ügyfél a szerződés és a Bécsi Egyezmény rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat és átvenni az árut.
 
8.2. Vételár megfizetése. – Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató a szerződésnek és az Egyezménynek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.
 
8.3. Az Ügyfél az áruk megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a vételárat. A Szolgáltatóval régebbi üzleti kapcsolatban lévő, rendszeres Ügyfelek esetén – külön megállapodás alapján – lehetőség van a vételár utólagos, vagy határidőre történő megfizetésére is.
 
8.4. Az Ügyfél bármely áru vásárlása esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített áruk körére és jellegére) vagy olyan fogyasztók elérésével jár, amelyek számára termékeit nem reklámozhatja vagy forgalmazhatja. Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a termék általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet.
 
 
9. REGISZTRÁCIÓ
 
9.1. A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfélnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges), a számlázási adatokat (név/cégnév, kapcsolattartó, cég esetén adószám, cím, telefonszám), a szállítási adatokat (amennyiben megegyezik a számlázási adatokkal, elegendő a megfelelő négyzetet kipipálni), valamint meg kell adnia egy véletlenszerűen generált ellenőrző kódot. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 
9.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését – ha például az jogszabályba ütközne – megtagadni. A Honlapon történő regisztráció a Szolgáltató Ügyfélnek – az első megrendelés leadását követően – küldött, e-mailben történő megerősítésével – a megrendelés befogadásával együtt – válik érvényessé. Amennyiben a Szolgáltató nem erősíti meg a beküldött regisztrációt, erről e-mailben értesíti az Ügyfelet. A visszaigazolás hiánya nem zárja ki, hogy az Ügyfél újabb regisztrációt küldjön be. Amennyiben a regisztrációt megelőzően a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetes tárgyalásra került sor, az első megrendelés leadását követően a regisztráció visszaigazoló e-mail küldése hiányában is érvényes. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
9.3. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.
 
9.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 
9.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.
 
9.6. A nagykereskedelmi árakon történő kiszolgálás csak tényleges Tabak-, illetve divatcikk és kiegészítők viszonteladói tevékenységet végző kereskedő cégek részére lehetséges a mindenkori jogszabályi feltételek mellett.
 
 
10. MEGRENDELÉS
 
10.1. A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve – ahol szükséges – a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Honlapon lévő termékek ára nem regisztrált személyek számára végfogyasztói áron van megjelenítve. A regisztráció megerősítését követően az Ügyfélnek megfelelő, egyedi árak kerülnek meghatározásra a Honlap felületén, biztosítva ezzel a személyre szabott igények fokozott figyelembevételét és a rugalmas ajánlattétel elősegítését.
 
10.2. A Honlapon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban), vagy ezek nélkül (nettóban), forintban van feltüntetve. A forintban meghatározott árak választása esetén a Honlap nyelvváltoztatása nem jár az EUR-s árak feltüntetésével, ezek – ilyen igény esetén – az Ügyfélnek küldött visszaigazoló e-mailben fognak mutatkozni. A kedvezménnyel rendelkező Ügyfelek (Partnerek), a rájuk vonatkozó kedvezményekre a Honlapon keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak (Egyedi Partneri Ár).
 
10.3. Az egyes termékek megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméket az arra történő kattintást „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekinteni, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés ikonra kattintással. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelés” feliratra kattintva a megjelenő felületen ismét megtekintheti a Kosár tartalmát. Ezt követően Ügyfél megadja az átvétel és a fizetés módját, majd a számlázási és szállítási adatait. Az Ügyfél a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
 
10.4. A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.
 
10.5. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követő 3 munkanapon belül, a – Honlapon található Rendelési feltételeknek megfelelően – rendelési mennyiség és a fizetési feltételek függvényében 1900ft+ÁFA, vagy 990ft+ÁFA, vagy díjmentesen házhoz szállíttatja, vagy az Ügyfél élhet a személyes átvétel lehetőségével. A gyors és pontos kiszolgálás érdekében a feldolgozás alatt álló rendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában pótrendelést befogadni. 1000 db-os megrendelés esetén a Szolgáltató egyedi ajánlatot ad; ez esetben a rendelés előtt előzetes egyeztetések szükségesek, így ez a folyamat nem automatizált. Külföldi megrendelés esetén a kiszállítás módja a rendelt mennyiségtől és egységektől függően eltérő; az adott megrendeléshez kapcsolódó részletes információkat a rendelés visszaigazolásakor erősíti meg a Szolgáltató.
 
10.6. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
10.7. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
10.8. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
10.9. Pótrendelés: A weben történő rendelés elküldése után pótrendelésre se weben, se telefonon keresztül nincs lehetőség. Minden megkezdett rendelés újnak számít, és a Szolgáltató a rendelés értékétől függően számlázza ki a fuvardíjat is.
 
10.10. Mivel a kosárba tett, de nem megrendelt termékek lekötik a Szolgáltató készletét, ezért a rendszer minden héten vasárnap éjjel törli az 5 napnál régebbi webes, függőben hagyott rendeléseket.
 
 
11. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
 
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).
 
 
12. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
 
12.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék megnevezését, tartalmát, az termék díját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 
12.2. Az Ügyfélnek küldött automatikus visszaigazolást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató újabb e-mail küldésével megerősíti a kiszállítás/átvétel várható dátumát, illetve a készletet illető esetleges eltéréseket.
 
12.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.
 
 
13. FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
13.1. Az Ügyfél megrendelését banki átutalással, vagy – személyes átvétel esetén – készpénzben egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” menüpont tartalmazza.
 
13.2. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza és a kiválasztott fizetési módtól függően e-mailben számlát vagy díjbekérőt küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg - az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Ügyfél részére.
 
13.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően – az Ügyfél által választott fizetési módtól függően – elektronikus úton megküldött számlát, vagy díjbekérőt állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt.
 
 
14. FELELŐSSÉG
 
14.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.
 
14.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított jogsértésekért.
 
14.3. Az Ügyfél által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 12.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett vételár (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 12.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – az Ügyfélt határidő kitűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint - módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy a Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot a vételár (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.
 
14.4. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
 
14.5. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 12.1. és 12.4. pontban foglaltak szerint.
 
14.6. A Szolgáltató a termékek hibátlanságáért a teljesítéstől számított 6 hónap szavatosságot vállal.
 
 
15. SZELLEMI TULAJDON
 
15.1.  Az Adami Stefano Kft.-nek egyben saját márkája is a védjegyoltalom alatt álló "Adami Stefano" márkanév. Saját termékeinek elnevezése értékesítési piacán a „stylebox” fantázianevet viseli. Ezen márká(k)kal, termék(ek)kel, logó(k)kal és egyéb fizikai és szellemi termékekkel kapcsolatos bármilyen üzleti, vagy szellemi tevékenység csakis a Szolgáltató hozzájárulásával végezhető.
15.2. Az Adami Stefano logó használata és az Adami Stefano márkához tartozó dizájnok, látvány elemek: az Adami Stefano logó nemzeti és európai uniós jogvédelem (védjegyoltalom) alatt áll. Annak használatát csakis egy Adami Stefano alkalmazott által írásban megerősített engedélyt követően szabad használni, mégpedig a kérelemben megfogalmazott tevekénységre és az engedélyben meghatározott módon. A „stylebox” név és a termék grafikai és látvány elemeit tilos oly módon felhasználni, vagy másolni, hogy az eredményként létrejött „termék” a végfelhasználót félrevezetően befolyásolhassa, azt feltételezve, hogy Adami Stefano által gyártott „termékkel” áll szemben (termék lehet szellemi terméknek minősíthető dolog is, illetve pénzzé nem tehető reklám termék, vagy elem is). Minden ilyen termék, illetve dolog csakis az Adami Stefano vezető pozíciójában lévő dolgozó által adott írásos engedély esetén alkalmazható, használható. Ezek a szabályozások a márka és a végfelhasználók védelmét hivatottak szolgálni.
15.3. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.
15.4. A Honlap és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
15.5. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.
 
16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
16.1. A Honlapon történő regisztráció és megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
16.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.
16.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.
 
Dátum: 2019. április 19.